RietGarant®

Menu

Veelgestelde vragen

Op elke vraag een eerlijk antwoord, daar houden we van bij RietGarant®.

Veelgestelde vragen door eigenaren van een rieten dak

U kunt uitstappen wanneer u wilt. In uw beveiligde account kunt u zelfs precies zien wat de hoogte van het saldo is wat u bij uittreden terugkrijgt. Het kan zo zijn dat er een achterstand is, omdat er al wel onderhoud is gepleegd, terwijl u dat niet helemaal had betaald. In dat geval zal er een factuur met het openstaande bedrag worden verzonden.
Jazeker. Nadat RietGarant® een dakkeuring heeft uitgevoerd ontvangt u een keuringsrapport. Op basis van dit rapport brengt RietGarant® een offerte uit. Aan de hand van dit voorstel kunt u beslissen of u mee wilt doen of toch besluit geen serviceovereenkomst af te sluiten. De hoogte van de maandelijkse servicebijdrage hangt af van de leeftijd van het dak en de behoefte aan onderhoud.
Als u uw pand verkoopt heeft u de mogelijkheid om (kosteloos) uit te stappen of u kunt uw serviceovereenkomst (met het opgebouwde tegoed) mee-verkopen aan de nieuwe eigenaar van het pand. Dit kan waardevol ‘wisselgeld’ zijn bij de onderhandelingen. In het geval van verkoop van de serviceovereenkomst wordt uw account overgedragen aan de nieuwe eigenaar, nadat we hem hem of haar een nieuwe serviceovereenkomst hebben gesloten.
Uiteraard kunt u met uw rietdekker in contact treden en hem te vragen of hij lid wil worden van onze coöperatie. Daardoor kan hij de service van RietGarant® ook aan zijn klanten aan gaan bieden. U kunt ook zelf contact opnemen met RietGarant® (info@rietgarant.com). Wij benaderen dan uw vaste rietdekker met de vraag of zijn bedrijf lid wil worden van onze coöperatie. Mocht uw rietdekker geen lid willen worden dan heeft u de keuze om over te stappen naar een van onze leden. Niet ieder rietdekkersbedrijf kan lid worden van RietGarant®, omdat we eisen stellen aan de kwaliteit van het werk van de rietdekker. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het dak, het toepassen van ARBO en milieu-wetgeving en de bereidheid om samen te werken en afspraken na te komen.
Ja. RietGarant® maakt voor al haar klanten (zowel particuliere opdrachtgevers en de rietdekkers) een persoonlijk beveiligde account aan op mijnrietgarant.com. Daardoor zijn uw gegeven beveiligd en versleuteld opgeslagen.
In principe wel, maar het kan zo zijn dat uw rietdekker een te grote druk op zijn agenda heeft. Hij kan dan aan RietGarant® vragen of een van de andere leden bij kan springen en het onderhoud op zich wil nemen. Daarom zijn we een coöperatie. Zo kunnen we elkaar helpen waar dat nodig is en ook de kwaliteit van het werk blijven garanderen. Rietdekkers hebben een concurrentiebeding getekend, zij beloven daardoor dat zij tijdens de overname van dergelijke klussen geen commerciële activiteiten ondernemen. U blijft gewoon klant van uw eigen rietdekker.
Ten diepte is een overeenkomst aflsluiten een kwestie van vertrouwen, maar blind vertrouwen en maar hopen dat het verhaal klopt is niet verstandig! Daarom hebben we algemene voorwaarden opgesteld, zodat u weet waar u aan toe bent. U sluit met ons een serviceovereenkomst. Daarin staat precies omschreven wat onze plichten naar u toe zijn. Hier zijn we ook juridisch aan gehouden. Als u niet tevreden bent dan hopen we dat u ons dit laat weten en lossen we het probleem op, maar uiteraard is het Nederlandse recht onverkort van toepassing op onze overeenkomst. U kan dus altijd een zaak aanspannen.
Het meest belangrijk is dat u weet dat het al het onderhoud aan uw rieten kap en de mos- en algbestrijding op tijd en goed gebeurd tegen een vaste maandelijkse servicebijdrage.
Dat kunt u navragen aan uw rietdekker. Uw rietdekker (of de leverancier of wederverkoper) heeft het bestrijdingsmiddel wat hij toepast laten testen en het middel moet voorzien zijn van een productblad. Daarop staat onder andere welke werkzame stoffen er in het middel zijn gebruikt, de dosering van het product, waar het product voor bestemd is en onder welke omstandigheden het product toegepast mag worden. Uw rietdekker moet u, op verzoek, een kopie van het productblad overhandigen.
RietGarant® neemt de zorg voor het milieu serieus. Bij strategische afwegingen die we maken is ‘milieu’ een standaard afweging. De zorg voor de aarde is bijvoorbeeld een van de redenen waarom we zoveel mogelijk digitaal werken (papier besparing), maar ook tijdens de aankoop van bedrijfskleding hebben we gekeken naar de verantwoording die onze leverancier neemt om de belasting voor het milieu tot een minimum te beperken. Als vanzelfsprekend wordt milieuwetgeving binnen RietGarant® toegepast en waar mogelijk gaan we nog een stap verder.
Nee! RietGarant® is alleen verantwoordelijk voor het onderhoud en de mos-en algbestrijding. Uw reguliere inboedel, opstal en overige verzekeringen dient u gewoon te handhaven.
Ja. Iedere rietdekker die lid is van de coöperatie is van harte aanbevolen. Verder vervullen wij geen makelaarsfunctie, omdat we onze onpartijdigheid willen waarborgen.

Veelgestelde vragen door rietdekkersbedrijven

1. Je ontvangt een overzicht van de maandelijks uit te voeren werkzaamheden, wat je tijdwinst geeft, omdat je zelf geen administratie bij hoeft te houden. Deze werkzaamheden kun je in de betreffende maand uitvoeren wanneer het je dit het best uitkomt. 2. Je hoeft geen financiële administratie bij te houden over de klussen die je voor RietGarant® uitvoert. RietGarant® mailt je maandelijks een overzicht met de kosten- en baten die je door kan voeren in je eigen boekhouding. Ook bij wanbetaling van jouw klant neemt RietGarant® deze verantwoording over. 3. Je bindt klanten aan je door een stukje extra service. 4. Je klanten weten ze waar ze aan toe zijn. Zij betalen een maandelijkse servicebijdrage en komen niet voor financiële verrassingen te staan. 5. Via RietGarant® komt er de gelegenheid om voor leden gezamenlijk materiaal en middelen in te kopen. Dat scheelt in de kosten. 6. Door lidmaatschap van de coöperatie deel je in de winst. 7. Je hebt een extra bewijs van kwaliteit en vakmanschap door lid te worden van RietGarant®
Allereest blijf je zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van je opdrachten. Je kan er echter voor kiezen om deze door een derde binnen je bedrijfsnetwerk uit te laten voeren. Deze werkzaamheden moeten wel onder jouw verantwoording blijven vallen. Ook kan je RietGarant® leden benaderen of zij je kunnen helpen bij de uitvoer van de werkzaamheden. Leden van RietGarant® hebben getekend dat zij tijdens deze hulp geen commerciële activiteiten richting jouw klanten zullen ondernemen. Er zijn onder de leden van RietGarant® een aantal leden die specifiek hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor de uitvoer van dergelijke overname klussen.
Nee. Rietdekkers moeten aan een aantal eisen voldoen, waaronder vaktechnische eisen die we stellen aan de daken die je maakt, maar o.a. ook rond ARBO- en milieuwetgeving. Je kan deze eisen inzien op onze website (www.rietgarant.com) of we sturen ze je op verzoek toe (info@rietgarant.com). Uiteraard kunnen we deze ook in een persoonlijk gesprek toelichten.
A leden zijn de oprichters van RietGarant®. Zij hebben het concept ontwikkeld, de coöperatie ingericht en vanaf het begin de risico's gedragen. Er zijn twee A-leden. Met een vertegenwoordiging zijn zij ook het bestuur van de coöperatie. De B-leden (maximaal 15) zijn de ‘early adapters’. Zij hebben tijdens de lancering van RietGarant® zich direct verbonden aan de doelstelling van de coöperatie. Zij betalen een wat grotere entreevergoeding. Hiervoor krijgen zij een hoger percentage van de winstdeling dan de C-leden. De C-leden zijn volwaardig lid van onze coöperatie en zowel zijzelf, als hun klanten, ontvangen dezelfde service als de B-leden, maar zij betalen een lagere entreevergoeding, hierdoor is de winstdeling voor hen ook lager. Er is geen maximum aan het aantal C-leden gesteld. Zolang een rietdekkersbedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen van RietGarant® kan dit bedrijf lid worden van de coöperatie. We verwijzen je voor meer informatie naar de ledenovereenkomst of vragen je om contact met ons op te nemen.
Nee. Een rietdekkersbedrijf kan maar een keer lid worden van RietGarant®. Het is dus niet mogelijk om te speculeren op een hoger winstaandeel door twee ledencertificaten te kopen. Als een C-lid op een later moment alsnog besluit om B-lid te worden kan die overgang wel worden gemaakt, zolang het maximum van 15 B-leden nog niet is bereikt.
Nee. Een ledencertificaat kan niet doorverkocht worden aan anderen, omdat RietGarant wil voorkomen dat er leden binnenkomen die geen rietdekkersbedrijf zijn of leden die niet onze kwaliteitsstandaard halen. We willen altijd kwaliteit blijven leveren en dat kunnen we alleen waarmaken als we zelf controle hebben op het toetreden van leden. Bij opzegging van het lidmaatschap stopt de maandelijkse contributie en vervalt de entreevergoeding. Wel kan het lidmaatschap verkocht worden bij een bedrijfsovername aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf, zolang de nieuwe eigenaar zich wil verbinden aan de eisen vanuit RietGarant® en er hierdoor geen dubbel lidmaatschap ontstaat.
Ieder dak wat we toelaten tot de dienstverlening van RietGarant® moet vooraf gekeurd zijn. Door deze keuringen krijgen we een goed beeld van de kwaliteit die je als rietdekkersbedrijf levert.
Je kan je als rietdekker terugtrekken als lid van RietGarant. In dat geval stopt je maandelijkse contributie per eerstvolgende maand. Hierbij moeten ook jouw klanten worden geïnformeerd. Zij kunnen vervolgens de keuze maken om de overeenkomst ook te beëindigen of over te stappen naar een van de andere leden van RietGarant®.
De maandelijkse bijdrage is bestemd voor marketing en PR doeleinden. De eenmalige entreebijdrage is bedoeld voor de algehele bijdrage aan de bedrijfsvoering.
Voor rietdekkers / leden van de coöperatie: jaarlijks moet een coöperatie een ledenvergadering beleggen. Voorafgaand aan deze vergadering ontvang je het jaarverslag en tijdens de vergadering kun je vragen stellen. Hoe dit verder vastgelegd is kunt u vinden in onze ledenovereenkomst. Uiteraard gaan we er vanuit dat je, als je vragen of opmerkingen hebt, contact met ons opneemt. We willen erg graag open en eerlijk met onze leden communiceren. De betaling van opdrachtgevers (eigenaren van panden met een rieten dak) is direct zichtbaar in hun persoonlijke (beveiligde) account.
RietGarant® heeft besloten om geen lijst met toegestane middelen op te stellen, omdat er behoorlijk veel verschillende middelen in omloop zijn en iedere rietdekker zijn persoonlijke voorkeur heeft. Wel moet je, van de middelen die je gebruikt, RietGarant informeren en een productblad kunnen overleggen. Die kun je opvragen bij je leverancier of wederverkoper. Deze zijn verplicht om deze bladen af te geven. Mocht je voor jouw bedrijf een specifiek middel hebben laten ontwikkelen tegen mossen en algen dan moet je zelf het productblad aan RietGarant® overhandigen. Hierbij verplicht RietGarant® zicht tot geheimhouding van je productblad.
Als er een productblad bij een bestrijdingsmiddel is afgegeven verklaart de fabrikant van het product expliciet dat het middel geschikt is om mossen en algen op rieten daken te bestrijden en er (bij juist gebruik) geen negatieve gevolgen voor het riet of het milieu zijn door het juiste gebruik van het middel.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

06 - 134 526 94
info@rietgarant.com

Offerte aanvragen

Was dit precies wat u nodig had? Vraag een offerte aan, we nemen vervolgens contact met u op.

Offerte aanvragen